ידיעות אחרונות - 7 ימים ידיעות אחרונות  |  22/07/2022  |  גודל: 27X33 |  כתב: דרור פויר
הצג שכבות מידע