סקופ דרום - אשקלון  |  11/03/2022  |  גודל: 20X15 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע