יתד נאמן - כותרת יתד נאמן  |  23/11/2021  |  גודל: 17X16 |  כתב: נ. קצין
הצג שכבות מידע