הדרך - מוסף הדרך  |  17/09/2021  |  גודל: 20X28 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע