עיתון שחרית  |  20/07/2021  |  גודל: 13X11 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע