המבשר - לבית המבשר  |  03/09/2020  |  גודל: 10X14 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע