סדר יום כאן ב  |  10/07/2017 , 11:53   |  מרואיין: יוליה איתן ,שרון שוהם בו
 
יוליה איתן - המועצה הישראלית לכלכה במשרד הרה"מ . ד"ר שרון שוהם בוכבינבר - אונ' ת"א: דו"ח של המועצה הישראלית לכלכלה מנסה להבין מדוע נשים פונות פחות ללימודי מדעי המחשב מאשר גברים
 
   
תמר אלמוג : בכל זאת עוד נושא מאוד חשוב. אייטם על מספרים כמעט בלי מספרים. דו"ח חדש של המועצה הלאומית לכלכלה מנסה להבין מדוע נשים פונות פחות ללימודי מדעי המחשב מאשר גברים ובעיקר איך מתקנים את זה. ואיתנו שתיים, יוליה איתן, סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, שלום לך.
יוליה איתן : שלום.
תמר אלמוג : ושלום לד"ר שרון שוהם בוכבינדר, חברת סגל במדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. שלום גם לך.
ד"ר שרון שוהם בוכבינדר : שלום.
תמר אלמוג : יוליה איתן, באמת, מה המסקנה העיקרית של הדו"ח? בקצרה ככל שזה ניתן.
יוליה איתן : אני חושבת שהמסקנה העיקרית של הדו"ח זה שכאשר מוסדות מוכוונים ומתאמצים ומנהלים מדיניות מכוונת להעלת מספר הנשים הלומדות מדעי המחשב, מדעי ההייטק, גם בזמן קצר יחסית להגדיל את המספר של הלומדות ולהגיע איתם להישגים מאוד מאוד משמעותיים.
תמר אלמוג : אבל המספרים הם מספרים נמוכים אם מסתכלים עליהם, כלומר היום כשליש מהנשים, באמת סטודנטים למדעי המחשב הם נשים, נכון ד"ר שוהם? לפחות באוניברסיטת תל אביב.
ד"ר שרון שוהם בוכבינדר : נכון, אלה הנתונים באוניברסיטת תל אביב. אבל אני חושבת שאי אפשר להסתכל על הנתונים באוניברסיטה בלבד, בעיית הסטודנטים מתחילה הרבה קודם. זאת אומרת צריך, כדי להגדיל משמעותית את האחוז אני חושבת שצריך להקפיד לחשוף נשים לתחומים האלה כבר בחטיבת הביניים ובטח בתיכון. אני לא חושבת שאפשר לעלות מ- 30 אחוז ל- 50 אחוז על ידי פעולות שנעשו באוניברסיטה בלבד. האוניברסיטה עושה הרבה דברים, אבל אני פשוט חושבת שזה מאוחר מדי.
תמר אלמוג : כן.
יוליה איתן : אני חושבת שלענין הזה צריך להסתכל על ה... כולנו מדברים על איזה שהוא צינור דולף ואנחנו רואים שיש איזה שהוא תהליך שבו נשים נושרות לאט לאט מהמסלול שמאפשר להן או יכול היה לאפשר להן, במידה והן יבחרו בכך, להשתלב במקצועות ההייטק, כאשר נקודת המפנה הקריטית באמת בכניסה למוסדות האקדמים. מהנתונים שאנחנו בדקנו במסגרת העבודה ראינו ש- 47 אחוז מהנבחנים ב- 5 יחידות מתמטיקה הן נשים ואגב ללא ספק, ככל שנקדים ונחשוף יותר כך ייטב, אבל אנחנו כן מבינים שכניסה לאוניברסיטה ולמוסדות אקדמים היא שלב קריטי בקבלת ההחלטות.
תמר אלמוג : זה באמת, זה כל הזמן הליך שהולך ומצמצם את האפשרויות ופותח פערים בין גברים לבין נשים. אם כמעט 50 אחוז מהנבחנים הן נבחנות בשלב התיכון, אחר כך כבר כשליש הן סטודנטיות ואז בואו נדבר על חברות הסגל. ד"ר שוהם, כמה מחברות הסגל למשל במחלקה למדעי המחשב הן נשים?
ד"ר שרון שוהם בוכבינדר : אז אנחנו עכשיו שש נשים.
תמר אלמוג : מתוך?
ד"ר שרון שוהם בוכבינדר : מתוך 40 בערך חברי סגל, זה אכן מספר נמוך, אבל לפני עשור היתה אחת. זאת אומרת מאוד מאוד מנסים לשנות את המצב ומצליחים. אני גוייסתי השנה, שנתיים קודם גויסו עוד שתי נשים, אז עובדים על זה. אבל באמת כדי שיהיו נשים חברות סגל צריך קודם כל שנשים יסיימו דוקטורט וייצאו לפוסט דוקטורט, זה תהליך. לגבי הענין של מסיימות בגרות מתמטיקה לעומת המספר שמגיעות למדעי המחשב, אז מה שאני שואלת כמה מהן בנות בתיכון מאלה שלומדות מתמטיקה, כמה מהן נמצאות במגמת מחשבים? אני יודעת שבתקופתי ואני לא יודעת מה הנתונים העדכניים, לימודי מחשבים לא היו, לא נכללו בלימודים שלמדו כולם לפני שבחרו מודעות.
תמר אלמוג : יוליה יש לך אגב תשובה לנתונים האלה, לשאלה הזאת?
יוליה איתן : השאלה היא מצוינת ואנחנו באמת מתייחסים אליה. אנחנו רואים שמדעי המחשב יש לנו כשליש מהלומדות הן נשים, גם בפיזיקה יש מיעוט נשי, שמשלבת בהן חמש יחידות מתמטיקה, הרוב בוחרות בביולוגיה וכימיה. וזה בהחלט משהו שיכול לסייע אם נגביר את הלומדות בתיכון. אני רוצה דווקא להתייחס לסוגיה שנגעת בה, לענין הסגל.
תמר אלמוג : אז ממש בקצרה ברשותך, כי אנחנו כבר ממש על אות הסיום.
יוליה איתן : אוקיי, אני חושבת שרול מודלס באופן כללי, גם בגיל תיכון וגם בגיל אוניברסיטה הן מאוד חשובות כדי לחשוף את ההזדמנות ואת האפשרות בפני נשים צעירות שמתלבטות בבחירת קריירה.
תמר אלמוג : ואנחנו נסכים עם זה ונסכים שגם הכל מתחיל באמת מחינוך מגיל צעיר שצריך להיות שיוויון. תודה רבה לכן יוליה איתן וד"ר שרון שוהם בוכבינדר. תודה רבה לכן על הדברים האלה.
 
הצג שכבות מידע