קורה בכנרת  |  13/12/2019  |  גודל: 18X18 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע