471 העיתון שמחבר  |  07/11/2019  |  גודל: 13X19 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע