גפן  |  28/06/2019  |  גודל: 26X15 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע