המקומון אובייקטיבי  |  29/09/2017  |  גודל: 8X30 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע