ידיעות אחרונות - 24 שעות ידיעות אחרונות  |  31/07/2017  |  גודל: 17X16 |  כתב: אלעד זרט
הצג שכבות מידע