סטאר דרום  |  12/05/2017  |  גודל: 18X12 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע