סטאר דרום  |  05/05/2017  |  גודל: 18X25 |  כתב: כתב העיתון
הצג שכבות מידע