המקומון אובייקטיבי  |  05/05/2017  |  גודל: 8X31 |  כתב: שמעון בן חיים
הצג שכבות מידע